Vzhledově jsou brodiví poměrně uniformní skupinou, sdílí některé unikátní morfologické znaky (morfologie sterna, uspořádání svalů m. flexor hallucis longus a m. flexor digitorum longus, struktura skořápky vejce) (Mayr & Clarke, 2003). Další znaky, které jsou v rámci skupiny společné, vykazuje i řada jiných druhů nepříbuzných skupin (desmognátní patro, tracheobronchální syrinx, malá slepá střeva, diastataxie, dlouhé nohy). Jsou adaptováni na lov v aquatickém prostředí. Podle DNA hybridizace vytváří v rámci ptáků rozsáhlou skupinu, která navíc zahrnuje např. pelikány (Pelecanidae) a kondory (Cathartidae) (Sibley & Ahlquist, 1990). Na základě moderních DNA analýz tvoří brodiví a jádro veslonohých (Pelecaniformes) monofyletickou skupinu, která je sesterskou skupinou trubkonosých (Procellariformes), tučňákům (Sphenisciformes) a potáplicím (Gaviiformes) (Hackett, et al., 2008) (Jarvis, et al., 2014). V rámci brodivých a veslonohých jsou za bazální skupinu podle DNA analýzy považováni čápi (Ciconiidae) (Prum, et al., 2015).

Velikost: 27 až 152 cm, 59g až 8,9 kg. Hlavní znaky: středně velcí až velcí ptáci se širokými křídly, dlouhým zobákem, krkem a nohama s nízko nasazeným palcem (nohy brodivé), vole obvykle chybí, žaludek trojdílný, samci mohou mít rudimentární penis, kostrční žláza vyvinuta, v péči o peří však hraje u mnohých druhů důležitou roli drobivý prach. Rozšíření: po celém světě, obývají vody a jejich okolí Hnízdní biologie: v mírném pásmu zjara, v tropech celoročně, zpravidla v závislosti na době dešťů, nidikolní mláďata. Inkubace: 16 až 38 dní. Počet vajec: 2 až 10. Potrava: ryby, malí obratlovci, hmyz a semena.