Vybrané kapitoly z přehledu o legislativě regulující nakládání s ptáky ve volné přírodě i v zajetí poskytuje příručka Ptáci a zákon, kterou vydala ČSO v roce 2004. Přestože od té doby prošla řada předpisů novelizací, příručka stále poskytuje srozumitelný přehled nejdůležitějších předpisů.

3 Volně žijící ptáci

3.1 Pozorování ptáků

3.2 Fotografování, filmování, nahrávky zvuku

3.3 Výzkum

3.4 Lov ptáků

3.5 Získávání živých ptáků z přírody

3.6 Sběratelství a preparace

3.7 Neúmyslné ohrožení ptáků

4 Ptáci v zajetí

4.1 Obecné povinnosti chovatele

4.2 Zájmový chov ptáků

4.3 Záchranný chov a vypouštění odchovaných jedinců do přírody

4.4 Chov ptáků v zoologických zahradách

4.5 Chov pro vědecké účely

4.6 Hospodářský chov

4.7 Sokolnictví

4.8 Handicapovaní jedinci

4.9 Kříženci

4.10 Dovoz a vývoz

4.11 Komerční využití ptáků