Ing. Filip Starosta, Ph.D.

tel: 777 671 586

e-mail: info@chovzvirat.eu